Casa Poporului – cum ar fi arătat

Întâmplător am dat peste o imagine veche cu Casa Poporului, pe care se poate observa cum in 1986 s-a montat, de proba, o cupola ca la Luvru pe unul dintre turnurile palatului.

I’ve randomly stumbled upon an old image of the People’s House in Bucharest (now Palace of Parliament), where it seems as a Louvre-style dome has been placed in 1986 on top of one tower of the palace.

Turnul din nord-est al Casei Poporului, văzut în 1986 din Magazinul Unirea

The north-east tower of the Peoples’ House, seen in 1986 from the Unirea Mall

Already the first models of the building show that it has initially been designed to have domes on top of its wings and towers. After the regime has changed in 1990, there was no longer the interest to build after the vision of Ceaușescu – most unfinished buildings have been completed after “western” standards,

Câteva randări din fosta zonă Halelor – Sf. Gheorghe

Un experiment în anul 2017. La început am vrut doar reconstrui în 3D un colț demolat al Pieței Sf. Anton din București, așa cum arăta în perioada interbelică. În două luni am ajuns cu reconstruirile până în Strada Lipscani.

An experiment from 2017. Initially only an attempt to partially rebuild in 3D the demolished St. Anton square in Bucharest, the way it looked in 1927. After two months however, I managed to have a significant part of the old town rebuilt.

Clădirile sunt reconstruite după cadastre și, în mare parte, după fotografii istorice, pe care le adun deja din 2014 în următoarea hartă MyMaps:

The buildings are rebuilt after historical cadasters and old images, which I collect since 2014 in the following map:

Proiectul, pe care l-am numit Project Bucharest 1927, nu este foarte acurat. Informațiile despre clădiri sunt numai luate de pe internet și în multe locuri, în special la nivel de detaliu, am fost nevoit să improvizez.

The project, which I’ve named Project Bucharest 1927, is not very accurate. All the informations I was able to gather about buildings are from the internet. In many places, especially for facade reconstructions, I needed to improvise.

Rezultatul a fost mulțumitor și destul de apreciat. Mai jos, câteva randări cu locațiile lor pe harta din 1927.

The result has been satisfying and quite appreciated. Below you’ll find a few renderings and their locations on the 1927 map.


Zona Halelor, privire spre Piața Sf. Anton

Halls area, view towards St. Anton square

loading map - please wait...

Halelor 44.427191, 26.103001

Strada Pânzari, văzută din intersecția cu străzile Șepcari și Gabroveni

Pânzari street, seen from Șepcari street

loading map - please wait...

Pânzari 44.430731, 26.103376

Calea Moșilor, văzută din Piața Sf. Anton

Moșilor avenue, seen from St. Anton square

loading map - please wait...

Moșilor 44.429528, 26.103172

Strada Bazaca, văzută din Piața Halelor

Bazaca street, seen from Halls square

loading map - please wait...

Bazaca 44.428992, 26.102893

Strada Bărăției, văzută din Piața Sf. Gheorghe

Bărăția street, seen from St. George square

loading map - please wait...

Bărăției 1 44.431558, 26.103290

Strada Bărăției, văzută din Calea Moșilor

Bărăția street, seen from Moșilor avenue

loading map - please wait...

Bărăției 2 44.430577, 26.104460