Manifesto

1 București nu este „Paris of East”, la fel cum Paris nu este „Bucharest of West”. Fiecare capitală are o identitate proprie, care o face un loc special, unic în Europa. Identitatea nu este egală cu „gradul de frumusețe”, ci este definită numai prin istoria locului.

Bucharest is not the „Paris of East”, just as Paris is not the „Bucharest of West”. Every capital has its own identity, which makes it stand out as a special, unique place in Europe. Identity does not equal the „degree of beauty”, it’s solely defined through the history that formed the place.

2 Bucureștiul nu trebuie să aspire spre „frumusețea” altor capitale europene, ci spre nivelul si posibilitățile lor de exploatare a existentului. „Frumosul” este subiectiv. Orice conceput candva de o persoana este „frumos”, cel puțin din punctul aceleia de vedere. Nu orice este însă convenabil locuitorilor orașului, mai ales deoarece nevoile acestora se pot schimba în timp. Existentul trebuie deci întotdeauna ajustat la nevoile locuitorilor.

Bucharest does not need to aspire to the „beauty” of other European capitals, instead it should be aspiring towards their different ways of exploiting the existing. „Beauty” is subjective. Anything designed by a person is „beautiful”, at least from their own point of view. However, not everything is necessarily convenient for the city’s inhabitants, especially as their needs can change as time goes on. Therefore the existing should always be adjusted to the inhabitants’ needs.

3 Bucureștiul este o capitală europeană. Nu o capitală europeană de est, nu o capitală ex-comunistă, nu o capitală „balcanică”. Bucureștiul are o istorie vastă și complexă, precum alte capitale europene. Bucureștiul are o istorie tumultoasă, cum altfel doar Varșovia, Minsk sau Berlin au avut. Bucureștiul oferă astfel, mai mult sau mai puțin, la fel de multe locuri cu identitate ca alte orașe europene. Aceste locuri pot fi, printre altele, neexploatate, ascunse sau dispărute.

Bucharest is a European capital. It’s not an Eastern European capital, it’s not an ex-communist capital, it’s not a Balkan capital. Bucharest has a complex and vast history, like the other European capitals. Bucharest has a tumultuous history, as you can only find in Warszaw, Minsk or Berlin. Bucharest therefore offers, more or less, the same amout of places with identity as other European cities. These places can currently be unexploited, hidden or even disappeared.

4 Orice nouă intervenție într-un loc cu identitate trebuie să pună în evidență existentul și identitatea sa, nu să îl domine. Un loc fără identitate este un loc unde nu iese în evidență istoria care l-a format. În locuri fără identitate trebuie ori redescoperit și pus în evidență trecutul, ori gândit ceva nou, inovator, care să poată da în viitor o nouă identitate locului.

Any new intervention in a place with identity needs to highlight the existing and its identity, instead of dominating it. A place without identity is a place where its history doesn’t shine forth. In these places, either their history needs to be rediscovered and revealed, or a new, innovative idea should come in place, which can offer a new identity to the place in the future.

5 Mai multe locuri cu identități similare (sau tocmai contradictorii) pot fi adunate la un loc, creând astfel atmosfere tipice Bucureștiului. Atmosfere pot dedica diferite zone ale orașului diferitor activități, pot implementa diferite strategii urbane în zone cu arhitectură similară, pot aminti de diferite perioade ale istoriei orașului.

Multiple adjacent places with similar (or even contradictory) identities can form atmospheres, which are typical for Bucharest. Atmospheres can dedicate different areas of the city to different activities, they can implement different urban strategies in contiguous areas, they can reference different eras of the city’s history.

6 Orașul este făcut pentru locuitorii săi, nu pentru turiști. Turismul nu este esențial pentru oraș. Turiștii care vin la București pot descoperi și profita de atmosferele pe care Bucureștiul le oferă locuitorilor săi, pot învăța despre identitate și cultură, pot să trăiască experiența de a fi bucureștean pentru un scurt timp. Bucureștiul nu trebuie sa se formeze după ceea ce turiștii apreciază în alte capitale europene, ci să formeze turiștii după ceea ce în alte capitale europene nu pot găsi.

The city is made for its inhabitants, not for its tourists. Tourism is not essential for the city. Tourists who come to Bucharest can discover and profit from the atmospheres that Bucharest offers to its inhabitants, they can learn about identity and culture, they have the opportunity to live as bucharesters for a short amount of time. Bucharest doesn’t need to shape itself after what tourists appreciate in other European capitals, it needs to shape tourists after what they wouldn’t be able to find in other European cities.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google